Från enkät till handling

EQBI levererar insikter baserade på enkätundersökningar.

Vi har mångårig erfarenhet av kund- och medarbetarundersökningar inom olika branscher kombinerat med en vass plattform för avancerad analys och rapportering - Survey Data Warehouse™.

Med hjälp av välbeprövade undersökningsmallar, ett eget enkätverktyg och en effektiv analys- och rapportprocess kan vi leverera kostnadseffektiva insikter med kort ledtid.

Kundundersökning

Genom att låta kunderna svara på en enkätundersökning får ni reda på vad ni gör rätt, vad ni kan göra bättre och genom öppna frågor och kommentarsfält kan ni även få värdefull kvalitativ respons.

EQBI har lång erfarenhet av kundundersökningar och har hjälpt många företag att öka kundnyttan. Vi tar hand om hela processen och gör det enkelt för er. Vi tar hand om utskick, påminnelser och ni kan sedan själva avgöra i vilken form ni vill ha resultatet.

Kontakta oss om du vill vet mer »

Medarbetarundersökning

Ett framgångsrikt företag kräver engagerade och dedikerade medarbetare. Arbetsklimatet är av stor vikt och en medarbetarundersökning är ett bra verktyg för en lyckad företagsstyrning.

Det är extra viktigt vid medarbetarundersökningar att det är en extern part som genomför den för att garantera anonymiteten. Resultatet presenteras i en åtgärdsplan som kan användas som arbetsunderlag i förändringsarbetet.

Kontakta oss om du vill vet mer »